CAREER ASSESSMENT & PLANNING SYSTEM

KARİYER DEĞERLEME & PLANLAMA SİSTEMİ

Hakkımızda

Direktörden

Sevgili Anne-babalar, 


Size 32 yıllık bir eğitimci, 24 yıllık bir anne, 10 yılı aşkın süredir İngiltere'nin önde gelen okullarının yönetim kurulu üyesi ve daha önemlisi varoluş misyonunu 'genç insanların hayatlarında fark yaratmak' üzerine kurmuş bir birey olarak yazıyorum.  

Dünyadaki örgün eğitim sistemi bir asır öncesinde kurgulanmış ve planlanmıştır. Yıllar içinde ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre bazı müdahalelerle değişiklikler yapılmış olsa da, hala İNSAN bilgi kaydeden, akılcı bir makine olarak algılanmaktadır. Oysa insan, içgüdüleri, duyguları, ihtiyaçları ve inançları ile akılcılıktan uzak bir yapıya sahiptir. Gerçek anlamda çağdaş eğitimin hedefi, öğrenciye; kendi iç dünyası ile dış dünyasındaki dinamikleri anlayarak, yaşamı en etkili şekilde yönetebilme becerisini kazandırmak olmalıdır.  

Teknoloji devrimiyle bazı meslekler ortadan kalkmakta, kalifiye dediğimiz birçok insanın işini robotlar devralmaktadır. Bu değişimler de insanın robotlarda olmayan insani becerileri üzerine yoğunlaşması gerektiğinin altını çizmektedir. 

Çocuklarımız çok genç yaşta, adil olmayan bir dizi sınav sonucu, aile, öğretmen ve arkadaş etkisiyle kendilerini  'başarılı', 'başarısız', 'çalışkan', 'tembel' ve daha birçok sıfat ile etiketliyorlar ve tanımlıyorlar... Bu süreçte kendileri için çok yanlış inançlar geliştirip, hayat boyu kararlarını bu inançlara dayandırıyorlar... En üzücüsü kendilerini korumak için savunma mekanizmaları geliştirerek, sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmakta zorlanıyorlar... İşte tam bu süreçte CAPS, insana ve yaşama dair olan farkındalık geliştirme müdahalesi ile, gençlere yeni bir bakış açısı kazandırarak, derin bir nefes almalarını amaçlamaktadır. 

CAPS'in dayandırıldığı bilimsel yaklaşımlardan birisi beynin esnek yapısı yani nöroplastisitedir. Nörobilim uzmanları, bilişsel becerilerin çocuk yaşta sonlanmadığını, insan beyninin hayat boyu değişebilir ve gelişebilir olduğunu araştırmalar ile ispatlamıştır. Yani gençlerimizin kendileri için geliştirdikleri yanlış inançları CAPS modüllerindeki sorularla yeniden sorgulayıp, kendilerini istedikleri gibi tasarlamaları mümkündür. 

İngiltere ve Türkiye'de eş zamanlı geliştirdiğimiz CAPS ile gençler kendi potansiyellerini keşfetme yollarını açarlar. Sorumluluğun kendilerinde olduğunu anlayarak ilgilerinin, yeteneklerinin, karar verme becerilerinin ve yaşam değerlerinin bir tek kariyer planlamasında değil, yaşamlarındaki rolünü bütüncül bir şekilde değerlendirirler. 

Özellikle altını çizmek isterim ki sizlere ve çocuklarınıza mutlak başarının, mutluluğun ve mükemmel bir kariyerin yolunu göstermeyi vaat etmiyoruz. CAPS sürecindeki amacımız, sizin ve çocuklarınızın zihnini berraklaştırmak ve kariyer kararında hem onlara, hem de sizlere destek olmaktır.  Kariyer kararı verme sürecinde, evlatlarınızın iç dünyasını ve gelecekten beklentilerini nesnel olarak anlamanız, emeklerinizin ve dileklerinizin karşılık bulması umuduyla, sizlere ve sevgili çocuklarımıza bu uzun yolculukta iyisini ve güzelini dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla, 
Püren Savaş Gedikoğlu


Felsefemiz

Her insan, doğuştan bir potansiyele yani bir enerjiye sahiptir. Bu potansiyeli kullanma becerisi, bireyin var olma sorumluluğunu almasıyla ve farkındalığını geliştirmesiyle mümkündür.


Her bireyin bir potansiyel ile ve bir amaç için dünyaya geldiğine inanıyoruz.

Yüzyıllardır her bireyin insanlığa yaptığı katkının 'düşünme, çalışma, öğrenme ve üretme'nin sonucunda olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinci paylaşmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz.

Misyonumuz

Sorumluluk ve farkındalık sahibi, kritik ve analitik düşünen, işbirliğine açık, yaratıcı, kendi potansiyelini kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayarak, onların; önce kendileri, sonra dünya ve insanlık için faydalı kişiler olmasına yardım etmek.

Vizyonumuz

CAPS-Kariyer Değerleme ve Planlama Sistemi''ni tüm dünyada kullanılabilen bir sistem haline getirmek.

Amaçlarımız

 • Fark ve fayda sağlamak
 • Gelişimi desteklemek
 • Farkındalık yaratmak

Değerlerimiz

 • Dürüstlük ve samimiyet
 • Sorumluluk
 • Cesaret
 • Sevgi
 • Özveri
 • Saygı

Önem Verdiğimiz Beceriler

 • Bilinçli farkındalık
 • İşbirliği
 • Kritik ve analitik düşünme

Somutlaştırdığımız Kavramlar

 • Değerlerin davranışlardaki yansıması
 • Karar vermenin yaşamdaki pratik uygulamaları
 • Duygu, düşünce, tutum ve davranış arasındaki somut ilişki
 • İçgüdü, ihtiyaç, inanç, duygu, değer ve beceriler arasındaki farklar ve ilişkiler